باغ ویلا در شهریار (صفحه 7)

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد الی 3/200

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

650 الی 700

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 900 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/600 الی 1/650

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 350 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

٥٥٠ الي ٦٠٠ میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/500 الی 1/700 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون