خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 4)

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

هشتصد و پنجاه میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وهفتصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان