خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 9)

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد وهشتصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون