خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 10)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون