خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 10)

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/700 الی 4 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

50000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

ده میلیارد

820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/700 الی 3 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800الی 900 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون