خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 10)

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4 میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دو میلیارد و یکصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون