باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 9)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد