باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 9)

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 350 میلیون تومان

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد و 200 میلیون الی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

850 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد