باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 7)

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهارده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سیزده میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500