باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 11)

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/250 الی 1/350 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/700 الی 1/800 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه باغستان کوشک

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/200 الی 2/500 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد