باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 11)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2 الی 2/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/700 الی 2/900 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/100 الی 1/200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/750 الی 1/900

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1631 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1600 الی 1800 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/500 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1میلیاردو500 الی 1 میلیاردو 700

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

400 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

1107 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون