باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 11)

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

400 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

1107 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون