باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 8)

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

630 میلیون

1270 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350 میلیون الی 450 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

650 الی 700

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 900 میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

450میلون الی 500 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

850 میلیون تومان

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 350 میلیون تومان

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد و 200 میلیون الی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

850 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد