باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 10)

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/250 الی 1/350 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/700 الی 1/800 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/800 الی 2 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون