باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 6)

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/5میلیارد

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد