باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 6)

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

750 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهارده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سیزده میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/5میلیارد

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیرد و دویست میلیون