باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 5)

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

شش میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و پانصد میلیون