باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 5)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون