باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 5)

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

6/500 الی 7 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست الی دو میلیارد و چهار صد

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

780 الی 850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/800 الی 2 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/750 میلییارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200