باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 4)

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد الی یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یچهار صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون