باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

چهار میلیارد و دویست میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و سیصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و پنج میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

سه میلیارد و پانصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رضی اباد

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و دویست میلیون

2850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

پنج میلیارد

1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و دویست میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد