خرید باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

چهار میلیارد

فروش 5800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و شش میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد و دویست

فروش 1450 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هشت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دوازده میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

فروش 1330 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پانزده میلیارد

فروش 980 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و سیصد میلیون

فروش 2150 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و پنج میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

تماس بگیرید

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رضی اباد

پنج میلیارد و هشتصد میلیون