خرید باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 5)

فروش 2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

شش میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

فروش 2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

فروش 1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

فروش 1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

فروش 1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

فروش 3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پانزده میلیارد

فروش 3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون