باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

1250 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هفتصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پانزده میلیارد

3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

نه میلیارد

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

2200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و دویست

2900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و دو میلیارد