باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 6)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

900 میلیون الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

800 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

1/200 الی 1/300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

900 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد