باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 3)

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد وهشتصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ذو میلیارد و هشتصد میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد سیصد الی یک میلیارد چهارصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

تماس بگیرید

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و هفتصد میلیون