باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3میلیاردوهشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800