باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3میلیاردوهشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300