باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 7)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و نهصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

800 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد