باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 2)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

620 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفتصد و هشتاد و پنج میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون الی 850

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک ملیارد و دویست

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد دویست

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

900 میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و سیصد میلیون