باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 2)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هشتصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

هشتصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد الی یک میلیارد و صد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد