باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 8)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

900 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

780 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

420 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

600 الی 650 میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

350 الی 400 میلیون