باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 8)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

250 الی 300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

900 میلیون الی 1 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

787 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/200 الی 1/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون