باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 8)

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

350 الی 400 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

930 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 الی 330 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

250 الی 300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

900 میلیون الی 1 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

787 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/200 الی 1/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون