باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 4)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/700 الی 3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون