باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 4)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ذو میلیارد و هشتصد میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

تماس بگیرید

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و سیصد میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد