باغ ویلا 500 تا 1000 متری

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد پانصد و پنجاه میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و چهارصد میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و سیصد میلیون

520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

سه میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و پانصد میلیون

580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون