باغ ویلا 500 تا 1000 متری (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 800

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/400

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد