خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 2)

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و چهارصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و سیصد میلیون

520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست میلیون

1035 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سیزده میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

پنج میلیارد و دویست میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد و سیصد میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

متری یک میلیون و سیصد

460 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

دو میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

یازده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و چهارصد میلیون