خرید باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 6)

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

هفت و نیم میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/400 الی 1/600 میلیارد

فروش 2450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1/250 الی 1/350 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

بیست و دومیلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

550 الی 600 میلیون

فروش 2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد