خرید باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 5)

فروش 2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

تماس بگیرید

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

فروش 2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

فروش 2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پانزده میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد