خرید باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 740 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و نهصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه امیریه

یک میلیارد وپانصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

دو میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

فروش 700 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

یک میلیارد پانصد و پنجاه میلیون

فروش 520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

فروش 1350 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون