باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد پانصد و پنجاه میلیون

520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و هفتصد میلیون