خرید باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 3)

فروش 1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هشتصد

فروش 1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

فروش 800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و نهصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد ششصد میلیون

فروش 2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد