خرید باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 4)

فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

فروش 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

فروش 900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

فروش 2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

فروش 2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

فروش 3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد