باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 6)

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

3 میلیارد و 200 میلیون الی 3 میلیارد و 500 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

هفت میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد