باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

ده میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هشت میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفت میلیارد