باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

16200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

هشت میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون و هشتصدهزار تومان

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه الی ده میلیارد

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/700 الی 4 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دوازده میلیارد

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

15 میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

6/500 الی 7 میلیارد