باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 6)

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد