خرید باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 4)

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

فروش 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

فروش 1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

فروش 1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

فروش 2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

فروش 1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون