باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 3)

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک میلیارد و صد الی یک میلیارد و دویست

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون