باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 3)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد