باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 2)

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک میلیارد و صد الی یک میلیارد و دویست

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/500

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیاردو پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/600 الی 1/650