باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 4)

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1میلیاردو500 الی 1 میلیاردو 700

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد