باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 2)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و هفتصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد ششصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت