باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 2)

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وهشتصد و پنجاه میلیون

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هشتصد

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و هفتصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد ششصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد