باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 3)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد