باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 3)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد