باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 5)

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد