باغ ویلا 3000 تا 5000 متری

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست

3200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پانزده میلیارد

3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و دویست

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

پنج میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

5 میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد