خرید باغ ویلا 3000 تا 5000 متری

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پانزده میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست

فروش 3200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

فروش 3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و دویست

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

فروش 4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

فروش 3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

فروش 3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

5 میلیارد

فروش 3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد