خرید باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفتصد و هشتاد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

هشتصد میلیون

فروش 450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

فروش 814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

یک میلیارد

فروش 480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

فروش 620 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

هفتصد و هشتاد و پنج میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

900 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

900 الی یک ملیارد و دویست

فروش 750 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

800 میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

فروش 1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

هشتصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون