خرید باغ ویلا 7000 تا 10000 متری

فروش 10000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

بیست میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

متری یک میلیون و سیصد

فروش 10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 8000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

22 میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

فروش 10000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

4 الی 4.200 میلیارد