خرید باغ ویلا 7000 تا 10000 متری

فروش 10000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

متری یک میلیون و سیصد

فروش 10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

22 میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

فروش 10000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 الی 4.200 میلیارد