باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و پنج میلیارد

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

تماس بگیرید

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سیزده میلیارد

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد