باغ ویلا 500 تا 750 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون الی 850

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و هشتاد و پنج میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد الی هفتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

700 میلیون