خرید باغ ویلا 500 تا 750 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

ششصد میلیون

فروش 400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه فرخ آباد

800 میلیون الی 850

فروش 1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

فروش 610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

فروش 1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

فروش 560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

فروش 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

فروش 1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و هشتاد و پنج میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد الی هفتصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

700 میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

750 میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون