خرید باغ ویلا 500 تا 1000 متری

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 780 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

شش میلیارد و نهصد میلیون

فروش 550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 740 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و نهصد میلیون

فروش 550 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و دویست

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد و دویست

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هفتصد میلیون