خرید باغ ویلا 250 تا 500 میلیون

رهن و اجاره 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

تماس بگیرید

رهن و اجاره 2400 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

تماس بگیرید

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

فروش 960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

فروش 1270 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350 میلیون الی 450 میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350000000

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

450میلون الی 500 میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

فروش 400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون