خرید باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 5)

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

فروش 2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست

فروش 1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

فروش 1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

فروش 5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

فروش 2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

فروش 5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

فروش 2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

2/500 الی 2/700 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

فروش 2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

فروش 1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500