خرید باغ ویلا 10000 متر به بالا

فروش 14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفت میلیارد

فروش 16200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نه میلیارد

فروش 20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون و هشتصدهزار تومان

فروش 50000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

فروش 18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

فروش 12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

فروش 12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد